Úvod

Osloví muž ženu: „Slečno, když se na mě usmíváte, mám sto chutí vás pozvat k sobě.“
Žena odpoví: „Ach pane, vy jste ale lichotník.“
Muž opáčí: „Žádný lichotník, ale zubař.“

… aby se Vám toto nikdy nestalo, od toho je tu MUDr. Zdeněk Karel specializující se na ortodoncii. Na základě svých dlouholetých zkušeností Vám zajistí hezké, rovné zuby, bez ohledu na Váš věk.